Awarie i drobne usterki zdarzają się niemal w każdym wynajmowanym mieszkaniu. Czasami jednak prowadzą one do konfliktów pomiędzy najemcą a wynajmującym. Obowiązki w takim wypadku powinna regulować dobrze sporządzona umowa najmu . W przypadku braku wcześniejszych ustaleń zastosowanie w tej kwestii znajdują odpowiednie przepisy prawa.

Przepisy prawne – koszty ponoszone przez najemcę

Z pomocą przychodzą przepisy prawa o ochronie praw lokatorów  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.), która w art. 6b konkretyzuje zapisane w art. 666 §2 Kodeksu Cywilnego obowiązki najemcy, wprowadzając katalog zamknięty napraw, do których jest on zobowiązany. Wspomniana ustawa wskazuje, że najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

 1. Podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych,
  i innych;
 2. Okien i drzwi;
 3. Wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
 4. Trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
 5. Osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów
  oraz osprzętu anteny zbiorczej;
 6. Pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
 7. Etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
 8. Przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności;
 9. Innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
  1. Malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków i ścian i sufitów,
  2. Malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Warto przy tym pamiętać, że powyższa regulacja dotyczy przede wszystkim lokali, które wchodzą w skład publicznego zasobu mieszkaniowego i strony umowy najmu mogą ustalić między sobą inny zakres obowiązków, aniżeli te wynikające z zapisów ustawy.

Koszty ponoszone przez wynajmującego

W przypadku wynajmującego jego obowiązki są określone bardzo ogólnie. Wynajmujący zobowiązany jest wykonywać wszystkie czynności, do których nie jest zobowiązany najemca. Ponowi on zazwyczaj koszty naprawy usterek, które wynikają z przyczyn losowych lub konstrukcyjnych wad mieszkania.

Wynajmujący powinien zapewnić sprawne działanie istniejących instalacji i urządzeń, w taki sposób, aby najemca mógł z nich bez problemu korzystać.  Dodatkowo powinien utrzymać w należytym stanie pomieszczenia i urządzenia budynku, które służą do wspólnego użytku mieszkańców i ich otoczenia.

Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności (przed podpisaniem umowy z nowym najemcą) wymiana zużytych i zepsutych sprzętów, dokonanie napraw w wynajmowanym pomieszczeniu, wymiana okien, drzwi i podłóg oraz wymiana tynku.

Jak to wygląda w Pokoje3city.pl

Usterki to naturalna część mieszkania. Lokatorzy Pokoje3City nie muszą obawiać się napraw na swój koszt, czy długiego czasu oczekiwania na niwelowanie usterki. Zespół Pokoje3City jest uzupełniony o doświadczonego Konserwatora, który na co dzień z wielką chęcią pomaga naszym najemcom. Standardowe naprawy to nie wszystko, co nasi najemcy mają zapewnione w cenie wynajmu mieszkania lub pokoju. Raz do roku oferujemy bezpłatne odświeżanie części wspólnych mieszkania, aby maksymalnie zwiększyć komfort wynajmu dla wszystkich lokatorów.